ROTARY'NİN AMACI

Bütün değerli girişimlerin temeli olarak "hizmet etme ideali"ni ve özellikle;

* Tanışıklığın geliştirilmesinin bir hizmet fırsatı sayılmasını,
* İş ve meslek hayatında yüksek ahlak standartlarının uygulanmasını, bütün yararlı iş ve mesleklerin değerinin kabul ve takdir edilmesini ve her Rotaryen'in, kendi işini ve mesleğini, topluma hizmet için bir fırsat sayarak yüceltmesini,
* Her Rotaryen'in "Hizmet ideali"ni kişisel yaşamında, iş ve mesleki yaşamında ve toplumsal yaşamında uygulamasını,
* Hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek sahipleri arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle uluslararası karşılıklı anlayışı, iyi niyet ve barışı teşvik etmek ve geliştirmektir.

Sonraki Toplantı

Yer:
Atlı Otel
Tarih:
28.Haz.2018 20:00
Adres:
İlkbahar Mahallesi, 596. Sk. No:79, 06550 Çankaya/Ankara