TEMEL EĞİTİM VE OKURYAZARLIK AYI

Değerli Rotary Ailemiz,
Rotary'in 6 odak noktasından birisi Temel Eğitim ve Okuryazarlık'tır.
Dünya genelinde 775 milyon 15 yaş altı çocuğun eğitime erişimi yok. 
Bu dünya erişkin nüfusunun %17'sine denk gelmektedir.
Rotary olarak, temel eğitim verilmesini ve okur-yazarlığı destekliyoruz, eğitimde cinsiyet eşitsizliğini azaltıyor ve yetişkin okur yazarlığını artıyoruz.