MoR Döneme Merhaba Diplomatik Resepsiyonu, 6 Temmuz 2018, italya Büyükelçiliği Ankara

Değerli Ankara bahçelievler Rotary ailemiz,
UR 2430. Bölge 2018-2019 Dönem Guvernörü Altan ARSLAN ve eşi Neslihan tarafınından yapılması görevi kulübümüze verilen ve her yıl geleneksel olarak tekrarlanması hedeflenen döneme merhaba resepsiyonu görevi BES ve Asamble'de kulübümüze teklif edildi. Hazırlık asamblemizde ise bu görevi siz değerli dostlarımıza arz ettik. Hemen dönem başında olması nedeni ile hazırlık aşaması oldukça zorlu geçen şehirler ve hatta uluslar arası bir organizasyondu. Projenin ilk fikir aşamasından, yer seçimine, protokolünden, program akışına kadar her konuda bizlere destek olan ve her an yanımızda olan komite başkanımız GDB Kadri GÜNEŞ’e ve onun şahsında tüm 6 Temmuz resepsiyonu komitemize teşekkürü bir borç biliriz.
 
Bu önemli görevi bizlere veren, her zaman olduğu gibi büyük bir vizyon ortaya koyan Guvernörümüz Rtn. N.ALTAN Arslan ve değerli eşi NESLİHAN hanıma da bu vesile ile bir defa daha teşekkürü bir borç bildiğimizi belirtmek istiyoruz.
Muhteşem geçen, İncek Rotary Kulübümüzün 1 Temmuz Anıtkabir organizasyonu sonrasında şehirlerine dönmüş olan dönemdaş başkanlarımız çok büyük bir özveri gösterdiler. 5 gün sonra büyük bir özveri ile ve neredeyse eksiksiz olarak yeniden Ankara'ya geldiler. Onlara şükran borçluyuz. 
MoR Döneme Merhaba Resepsiyonumuza, diplomasi, sivil toplum ve iş adamları büyük bir ilgi gösterdiler. 435 konuğumuz resepsiyona giriş yaptı. Çalışanları ile 500 kişiyi aşan bir organizasyon olarak gerçekleşti.

Uzak Doğudan, Orta Doğuya, Amerika’dan, Avrupa'dan, Afrika'ya, Belçika, Kanada, İngiltere, Portekiz, Sudi Arabistan, Cezair, Nijerya, İtalya, Benin, Ürdün, Japonya, Danimarka, Bulgaristan ve burada liste içeriğini bülten olarak vereceğimiz kadar ülke büyükelçisi ile bir araya geldik. Birleşmiş Milletlerin kuruluşları ve ülkemizin en önde gelen sivil toplum liderleri, iş adamları ve gazeteciler ile birlikte olduk. Bölge görevlilerimiz, başkanlarımız, sivil toplum ve diplomasi arasında bu sabahtan başlayan bir proje sinerjisinin oluşması bizleri çok mutlu etti.

Değerli Rotary ailemiz, Guvernörümüzün, Geçmiş Dönem Guvernörlerimizin, bölge görevlilerimizin, eksiksiz bütün başkanlarımızın bizlere yazdığı teşekkür mesajlarını ömür boyu saklayacağız. Geceye ait güzel sözleriniz ve temennileriniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Sizler sayesinde oldu.

Siz bölgelerimizin Guvernörleri, Guvernör Yardımcıları, MoR Ekibi, Bölge Görevlileri Başkanları, Rotaractları, Interactlarımıza, yani çok büyük Rotary ailemize…
Sizlere hizmet etmek bizler için büyük bir şereftir.
Bizlere bu şerefi yaşattınız.
Çok ama çok teşekkür ediyoruz.
Rotaryen saygı ve sevgilerimizle.

Murat DOĞRU ve Nursun
Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü
2108-2019 Dönem Başkanı ve Eşi